Model cerere de acces la informatii publice legea 544/2001

 • Formulare privind accesul la informaţiile de interes public

 • HG 123/2002 -normele de aplicare

 • Cerere de informatii de interes public prevazute in legea nr 544/2001

 • Formular-cerere inf publice legea 544/2001

 • Prin INFORMATIE DE INTERES PUBLIC se întelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei. (art. 2. , lit. b din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public) .

  Conform prevederilor art. 6, alin (3) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

  a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

  b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;

  c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

 • Model formular legea 544/2001

 • Modalităţi de solicitare a informaţiilor
  Pentru a facilita primirea de către dumneavoastră a unui răspuns cât mai prompt, vă rugam să descărcaţi formularul ataşat şi să-l trimiteţi la adresa de e-mail itcsmsbh@rdsor.ro

  Sau pe adresa noastra ITCSMS Bihor ,Oradea, judetul Bihor ,str Ion Bogdan, nr 42

 • Reclamatii administrative

 • Model reclamatie administrativa 1.pdf

 • Model reclamatie administrativa 2.pdf

 • În cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost încalcat, aceasta se poate adresa cu RECLAMATIE ADMINISTRATIVA conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia. (art. 32 din Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public - Hotarârea Guvernului nr. 123/2002)
  Pentru a trimite o reclamaţie administrativă,  vă rugam să descărcaţi formularul corespunzător şi să-l trimiteţi la adresa itcsmsbh@rdsor.ro

 • Programul de audienţă al conducătorului instituţiei este:

   Marti  -  Joi  8-12

Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS BIHOR