Prelevarea eşantioanelor

La data eşantionării toate ambalajele trebuie sa fie închise, etichetate, marcate pentru a arata identitatea unica a lotului  astfel încât să reiasă corespondenţa dintre marca lotului si identitatea lui din documente. La cererea eşantionorului, proprietarul lotului trebuie sa furnizeze informaţii complete, privind mărimea si compoziţia lotului.

        Eşantionarea se efectuează obligatoriu în prezenţa deţinătorului de seminţe

 Silverlight Versiune


Silverlight Versiune

 

Personalul ITCSMS Bihor

NR.
CRT

NUME ŞI PRENUME

FUNCŢIA

1

CIUTACU MIHAELA NICOLETA

Inspector sef;
Inspector aprobator,Analist sector monitorizare,Analist sector Germinatie/stare sanitara

 

2

POPA MARIA

Consilier superior, Manager calitate;
Analist sector Omogenizare/
Puritate;Analist Sef
Inspector aprobator.

3

VINȚELER ANGELA LILIANA

Consilier superior

Contabil 

4

CHERECHES IOAN

Consilier superior

Inspector aprobator

Analist sector Umiditate,Esantionare;
 

5

SIM AURORA

Referent superior

Analist sector Primire/Înregistrare probe;
Casier.

6

PONTOS

ILEANA

Consilier principal

Analist sector Germinatie/stare sanitara.

Inspector aprobator

7

COPIL CRISTINA

Consilier superior

Responsabil sector monitorizare,informatizare

8

 

 

 

 

 

                Înregistrare agenţi economici

 

Inspecţia în câmp a loturilor semincere

 

Autoritatea nationala desemnata prin lege pentru efectuarea controlului si certificarii oficiale a semintelor pe teritoriul Romaniei este Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS) din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Aceasta isi exercita atributiile prin Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor (ITCSMS) si prin Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor (LCCSMS).


Multiplicatorii semintelor pot solicita inscrierea la multiplicare, completand formularul "Declaratia de multiplicare", care se inainteaza la ITCSMS Bihor in vederea inspectarii in camp a culturii. 

O cultura semincera se poate inscrie pentru multiplicare in urmatoarele conditii: 

 

- in baza unui contract de multiplicare;
- in baza unei declaratii directe, din care sa reiasa ca amelioratorul sau mentinatorul sau un alt agent economic care a dobandit dreptul de proprietate asupra semintei isi multiplica singur samanta in vederea comercializarii;
- in baza unei declaratii din care sa reiasa ca mentinatorul isi da acordul pentru multiplicare in vederea comercializarii a unui soi protejat;
- in baza unei declaratii din care sa reiasa ca agentul economic multiplica singur samanta pentru necesar propriu. 

 

Samanta importata pentru multiplicare trebuie sa aiba acordul mentinatorului soiului (varietatii) protejat sau, in cazul sistemului OCDE, autoritatea de certificare din tara respectiva comunica acceptul de multiplicare. 

Declaratia de multiplicare va fi insotita de actele de provenienta: 

 

- toate etichetele oficiale din care, dupa verificare si inregistrare a numerelor de ordine a etichetelor, inspectorul retine o eticheta din fiecare lot; 
- contractul de multiplicare sau acordul proprietarului soiului sau, in lipsa acestora, documentul de vanzare se considera acord cu transfer de proprietate sau declaratia din care sa reiasa ca isi multiplica singur samanta; 
- schita de amplasare a culturii; 
- documentele de calitate: certificatul oficial de calitate a semintei sau certificatul de calitate al furnizorului, buletinul de analiza oficiala in cazul necesarului propriu 

2 

Silverlight Versiune Rss

 

 

Testarea calităţii seminţelor

 

 

Laboratorul ITCSMS Bihor este un laborator acreditat de catre autoritatea oficiala desemnata de Legea nr.266/2002.


In urma acreditarii a fost stabilita competenta laboratorului ITCSMS Bihor de a efectua testarea semintelor prin aplicarea de proceduri conforme cu standardele internationale.

Domeniul de acreditare a activitatii laboratorului ITCSMS Bihor cuprinde:

 

- esantionare;
- determinarea puritatii fizice;
- determinarea masei a 1000 seminte;
- determinarea semintelor straine;
- determinarea umiditatii semintelor;
- determinarea germinatiei semintelor;
- determinarea viabilitatii semintelor;
- determinarea starii sanitare a semintelor.

Controlul in vederea certificarii se face de catre reprezentantii autoritatii (ITCSMS si LCCSMS) la cererea proprietarului semintei pe formularul tipizat denumit "Declaratia de certificare a loturilor".

Inscrierea se face si daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 

- prelucratorul este inregistrat;
- lotul este identificabil si omogen;
- poseda acordul sau contractul cu mentinatorul de soi;
- cultura din care provine a fost aprobata in camp;
- prelucratorul se angajeaza sa respecte regulile si normele tehnice in vigoare;
- a achitat tariful de plata corespunzator analizelor in vederea certificarii;
- are anexat contractul pentru prestare de servicii in cazul in care proprietarul semintei nu detine instalatii de conditionare si ambalare.


Silverlight Versiune

2 

Silverlight Versiune Rss
Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS BIHOR